OFERTA

Projekt koncepcyjny:

Gwarantujemy jakościowy i kompleksowy projekt, który kończymy w momencie spełnienia Państwa wszystkich oczekiwań. Wykonywany na podstawie uprzednio wykonanej inwentaryzacji terenu, jak również na podstawie wywiadu, kiedy to poznajemy Państwa upodobania, styl życia, pracy i sposoby spędzania wolnego czasu. Na tym etapie gwarantujemy:

 • rzut z góry (wersja techniczna i kolorystyczna)
 • podział funkcjonalno- przestrzenny
 • dobór gatunkowy
 • rozwinięcia widokowe
 • detale architektoniczne
 • oświetlenie
 • system automatycznego nawadniania
 • dobór materiałów
 • kosztorys (orientacyjny)
 • wizualizacje 3d (efekt fotorealistyczny)

 Projekt wykonawczy:

Jest to element poprzedzający realizację inwestycji, zawierający:

 • opracowanie techniczne kompozycji ogrodu
 • projekt i zakres prac ziemnych na podstawie wcześniej wykonanych przez nas pomiarów sytuacyjno- wysokościowych.
 • projekty techniczne detali architektonicznych wraz z doborem materiałowym
 • szczegółowy projekt nasadzeń wraz ze specyfikacją materiału roślinnego
 • rozmieszczenie infrastruktury podziemnej i nadziemnej (prąd, gaz, woda)
 • wskazania do realizacji (opis zaleceń technicznych do wykonania poszczególnych etapów prac)
 • kosztorys nakładczy/ inwestorski

 Realizacja inwestycji:

Jesteśmy zespołem zgranych architektów krajobrazu, projektantów i wykonawców. Każdy projekt związany z naszą branżą jesteśmy w stanie wykonać. Dzięki temu nasza kreatywność, pomysłowość i zaangażowanie w prace gwarantuje nam udaną współpracę i efekt końcowy.

W zakresie naszych usług, na tym etapie gwarantujemy:

 • oczyszczenie terenu ( z pozostałości pobudowanych, jak również z niechcianej lub mocno zaniedbanej roślinności)
 • montaż zbiorników odzyskujących wodę deszczową, wraz z osprzętem i przyłączeniem do automatycznego systemu nawadniania
 • niwelacja i modelowanie terenu.
 • naniesienie punktów sytuacyjno wysokościowych zgodnych z projektem wykonawczym
 • wykonanie wszystkich prac ziemnych przewidzianych w projekcie, począwszy od prac ręcznych po użycie specjalistycznego sprzętu budowlanego.
 • wykonanie nawierzchni wszystkich typów (dzięki współpracy z najlepszymi firmami brukarskimi w regionie)
 • wykonanie wszelkich obiektów architektury ogrodowej (altany, tarasy, alpinaria, ogrody zimowe, werandy, ogrodzenia, elementy oświetlenia ogrodu, murki oporowe, ławki, kosze, place zabaw, itp.)
 • wykonywanie różnorodnych typów zbiorników wodnych, basenów, kaskad i fontann wraz z osprzętem technicznym i przyłączem.
 • zakładanie systemów automatycznego nawadniania (użycie materiałów marki:  RAIN BIRD, HUNTER)
 • przygotowanie terenu pod nasadzenia
 • przygotowanie rabat i odcięć rabatowych
 • kompleksowe sadzenie roślin
 • ściółkowanie
 • przygotowanie terenu pod trawnik
 • zakładanie trawników (z siewu i rolki)
 • możliwość kompleksowej obsługi i pielęgnacji ogrodów